Het Jeugdsportfonds heeft Antwerp BMX erkend als kwaliteitsvolle en attractieve sportclub!

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richtte Cycling Vlaanderen een Jeugdsportfonds op. De middelen van dit fonds worden grotendeels aangewend om Vlaamse wielerclubs een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren. Het reglement is opgedeeld in pijlers zodat elke vereniging een deel van de middelen kan bekomen.

Wij willen kwalitatieve en verantwoorde trainingen aanbieden aan iedereen. Daarom is het project van het jeugdsportfonds ideaal voor Antwerp BMX om aan deel te nemen. Op die manier wordt goed werken ook financieel beloond, wat terug ten goede komt aan de clubwerking.

Onze inzet in het opleiden van trainers, het verstandig begeleiden van atleten en het aanbieden van kwalitatieve sportbeoefening, kan op deze manier steeds verbeteren. Voor het derde jaar op rij werden we dan ook beloond voor onze inspanningen.

Wil je meer weten over het jeugdsportfonds of over de aanpak en begeleiding van onze renners neem dan een kijkje op de website van Cycling Vlaanderen.

https://cycling.vlaanderen/jeugd/jeugdclubs/jeugdsportfonds